Lectures and Courses

Lectures and Courses

You are here:Home»Lectures and Courses

Create date

-

100 tips

Wednesday, 03 July 2019 16:33
*** "אין חכם כבעל ניסיון" - ד"ר אילן גלבוע, מומחה לשיקום ולשעבר יו"ר האיגוד הישראלי לשיקום, יחלוק אתכם בקורס זה את ניסיונו מכמעט 30 שנות פעילות – של כשלונות, לקחים והצלחות. הטיפים, שיסודרו בקורס עפ"י תחומים שונים, הם פרי שנים ארוכות של ניסיון בשיקום הפה, של היכרות מעמיקה עם הספרות המקצועית, לקחים ורעיונות של עמיתים למקצוע ואפילו של משתתפים בקורסים…